Vergoeding en Kosten Oefentherapie Motus Focus

Praktijk Oefentherapie Motus Focus heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars. Vraag bij uw therapeut na, welke verzekering er geen contract is. 

Vergoedingen

Alle zorgverzekeraars hebben oefentherapie Mensendieck/Cesar opgenomen in de aanvullende pakketten. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt vanuit deze aanvullende verzekeringen is per verzekering verschillend. We adviseren u daarom om goed bij uw verzekering na te gaan op hoeveel behandelingen u recht heeft per jaar of via onderstaande link de vergoeding van uw verzekering na te gaan:

indepener.nl/zorverzekering/vergoedingen/oefentherapie-mensendieck-en-cesar.aspx

N.B. De meeste zorgverzekeringen vergoeden behandelingen oefentherapie en fysiotherapie uit hetzelfde jaarbudget.

Indien u verwezen wordt met een diagnose uit de "Chronische lijst 2021" dan worden de eerste 20 behandelingen vergoed uit uw Aanvullende verzekering of door uzelf -deels- betaald indien uw aanvullende verzekering minder dan 20 behandelingen per jaar vergoedt) daarna worden de behandelingen vergoed vanuit de Basisverzekering. Hiervoor heeft u altijd een verwijzing van een arts nodig.

Kosten/tarieven onverzekerde behandelingen.

Intake en onderzoek : €57

Behandeling €41

Intake en onderzoek thuis: €70

thuisbehandeling €55