« Geregistreerd in het Kwaliteitsregister. »

Gepubliceerd op 11-01-2021

Yess..... Ik sta in het kwaliteitsregister.

Oktober 2019 moest ik mezelf herregistreren. 1x in de 5 jaar moet iedere oefentherapeut punten  indienen (te verkrijgen door cursussen en overleggen) en aantonen dat je een aantal uren hebt gewerkt. Ik kon hier niet aan voldoen, omdat ik 4 jaar niet gewerkt had. 

Je kan dan het herintrederstraject volgen, wat inhoud, dat je nog wel in het kwaliteitsregister staat, maar binnen een jaar moet aantonen, dat je (in mijn geval) 600 uur werkervaring hebt opgedaan en je punten hebt aangevuld. Daarnaast heb je regelmatig gesprekken met een supervisor.

Het is me gelukt, ondanks Corona en allerlei andere tegenslagen.

Ik heb vele cursussen gevolgd, waaronder slaapoefentherapie, PPPP (Pelvic gridle pain) en ZwangerTotaal. En ik ben vanaf het begin betrokken geweest bij het opzetten van een netwerk lage rugpijn in Breda e.o.  Ik ben aangesloten bij een IOO (Intercollegiaal overleg oefentherapeuten) in Breda en ik heb de 1e stap van mijn IPO gedaan. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat ik genoeg punten had.

Ik had het herintrederstraject niet kunnen voltooien zonder de hulp en inzet van mijn collega Mariëlla Oosthoek. Bij haar heb ik 7 maanden lang, week in en week uit mogen meelopen om zo aan mijn uren te voldoen. Ik heb veel van haar geleerd. Veel over het bekken en behandelen van zwangere en pas bevallen vrouwen, maar ook om een goede onderbouwde behandeling te geven. Super bedankt dat ik met je mee heb mogen lopen. 

Nu heb ik dus het bewijs binnen en ben ik zo-wie-zo tot oktober 2024 geregistreerd in het kwaliteitsregister.

2021 wordt mijn jaar, 

Hieronder een aantal doelen en veranderingen voor 2021

  • Praktijk in Etten-Leur gestart
  • Praktijk in Breda loopt en gaat door.
  • Samenwerking met Judith Dominicus om zwangertotaal in Breda aan te bieden.
  • Samenwerking met Esther van den Haspel en Ingrid van Veldhoven in Etten-Leur
  • Focus wandelen opzetten.

20210109-121207-1610365422.jpg
20210109-121207-1610366821.jpg